Jätä rukousaihe

Haluatko että rukoilemme sinun tai läheisesi puolesta seurakunnan rukouskokouksessa? Voit lähettää rukouspyyntösi suoraan rukouskokouksen vastuuhenkilölle laittamalla tekstiviestin numeroon: 046 883 3801. Selkeyden vuoksi on hyvä laittaa viestin eteen teksti "Rukousaihe".

Emme aina vastaa rukouspyyntöjen lähettäjille, mutta pyrimme rukoilemaan kaikkien lähetettyjen asioiden puolesta.

Voit myös kertoa meille, kun Jumala vastaa rukoukseesi.

Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet, ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. - Ef. 1:17-19