Tarvitsemme Jumalan voimaa

Jumalan antama tehtävä on käytännössä meille mahdoton. Emme kykene toteuttamaan Hänen suunnitelmaa omassa voimassamme tai omaan viisauteemme luottaen. Meille on kuitenkin hyviä uutisia! Jumala on luvannut antaa meille tarvittavan voiman ja kyvyn tehdä kaiken sen, mihin hän meitä kutsuu.

Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka.” Matt. 28:18-20

Tämä sanoma ei ole vain joillekin erityisille ihmisille - "supertyypeille", vaan se on meille kaikille, ketkä haluamme olla Jeesuksen omia ja elää todeksi Jumalan todellisuutta maan päällä.

Huom.: Mikäli pidit yllä olevasta opetusvideosta ja haluat katsoa muut sarjan videot, löydät ne täältä.